17 - Ombra.

Una ombra és una regió fosca on la llum és obstaculitzada. Una ombra ocupa tot l'espai de darrera un objetcte opac amb una font de llum en front seu. La secció eficaç d'una ombra és una silueta bidimensional o una projecció invertida de l'objecte que bloqueja la llum.