2 - Imatge per microscopia confocal.


Cèlul•les musculars llises humanes procedents de coronàries de pacients trasplantats a l’Hospital.