36 - Sobre el gel marí de l’Àrtic

Proa del trencaglaç canadenc “CCGS Amundsen”. Les tres persones de l’esquerra són ivnestigadores de l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC). La fotografia va ser presa el 9 de febrer de 2008, durant una de les fases del projecte CFL , coordinat per Canada com a part del darrer Any Polar Internacional, per a estudiar l’ecosistema d’una zona del Mar de Beaufort, a la part occidental de l’Àrctic canadenc.