44 - Vapor. (Imatge propietat ITE)

S'anomena vapor a un gas que es pot condensar a temperatura constant, augmentant-ne la pressió. Per contra per convertir un gas no vaporós a líquid, no n'hi ha prou en augmentar la pressió, sinó que caldrà augmentar-ne la temperatura.