5 - Els tres estats de la matèria. (Imatge propietat ITE)

Els tres estats més familiars de la matèria són el sòlid, el líquid i el gasós.

En física i en química, un estat de la matèria, o fases, correspon de fet a una sèrie d'estats macroscòpics, que tenen un conjunt de propietats físiques i químiques relativament uniformes (densitat, estructura cristal•lina, index de refracció, ...).