7 - PALM. Equip de Microdissecció amb làser.Aquest equip permet aïllar zones específiques de teixit amb tecnologia làser.